Podczas epidemii nie jest możliwe wykonanie wszystkich procedur stomatologicznych. Czas wykonania zabiegu musi zostać skrócony do niezbędnego minimum. Ze względu na czas potrzebny na przygotowanie stanowiska i zabezpieczenie personelu, w godzinach naszej pracy tj. 9.00-16.00, możemy przyjąć max 5-6 pacjentów.

Przygotowanie stanowiska pracy, trwa średnio 30 min i obejmuje:

1. Wietrzenie pomieszczenia min. 30 min
2. Dezynfekcję całej powierzchni  asystora oraz unitu tj. fotela, bloku spluwaczki, lampy zabiegowej, konsoli lekarza i asysty oraz stopy unitu. Środek dezynfekcyjny musi pozostać na w/w. elementach nie krócej niż zaleca producent płynu dezynfekcyjnego.
3. W ten sposób dezynfekuje się również blaty mebli oraz parapety okien, klamki, włączniki.
4. Podłoga gabinetu musi zostać umyta specjalnym preparatem do dezynfekcji podłóg.
5. Powietrze wew. gabinetu jest oczyszczane sterylizatorem plazmowym podczas całego zabiegu, jak również podczas 30- minutowej dezynfekcji gabinetu.
6. Następnie asystor wraz z jego szufladami, blok spluwaczki oraz jej wnętrze, konsola lekarza wraz z uchwytem oraz uchwyty lampy zabiegowej zostają pokryte folią jednorazową. Moduł mikrosilnika, turbiny, strzykawko-dmuchawki oraz lampy i ssaka zostają pokryte foliowymi rękawami.
7. Tak jak podczas standardowego leczenia wszystkie narzędzia potrzebne do zabiegu oraz turbina, kątnica, strzykawko-dmuchawka i ssak są sterylnie zapakowane.
8. Po wyjściu personelu gabinet jest wietrzony i uruchomiona jest lampa UV-C.
9. Lekarz stomatolog, asysta która pracuje z lekarzem oraz asysta wspomagająca muszą być zabezpieczone jednorazowymi środkami ochronnymi tj. kombinezonami p/wirusowymi, maskami z filtrem, maskami chirurgicznymi, podwójną parą rękawiczek jednorazowych oraz przyłbicami lub goglami.

Zachowanie pacjenta:

1. Po dotarciu do gabinetu należy nawiązać połączenie telefoniczne, aby upewnić się że wew. gabinetu nie przebywa inny pacjent.
2. Po wejściu do gabinetu pacjent otrzymuje maskę chirurgiczną jednorazową, którą niezwłocznie nakłada. Następnie zostanie zmierzona temperatura  jego ciała przy użyciu termometru bezdotykowego.
3. Pacjent otrzymuje worek foliowy na odzież wierzchnią oraz torebkę i rzeczy osobiste, które zostawia w poczekalni.
4. Następnie pacjent dezynfekuje ręce jednorazową chustką nasączoną środkiem dezynfekcyjnym którą podaje asysta.


Zasady funkcjonowania gabinetu podczas epidemii koronawirusa
(ponieważ stale dostosowujemy procedury oraz pomieszczenia gabinetu aktualnych informacji udzielimy Państwu telefonicznie)